Goal!

Boys soccer celebrates fall season

Senior Kostas Paxos celebrates with teammates following a goal.

Arabella Keim, PAI Editor